مدارک مورد نیاز ثبت شرکت ترکیه

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ترکیه

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ترکیه و سایر شهرها به شرح ذیل می باشد:

  1. اصل پاسپورت هر یک از شرکاء ( با اعتبار بیشتر از ۶ ماه )
  2. دو قطعه عکس ۴ × ۳ ( رنگی – زمینه روشن )
  3. چند اسم انتخابی برای شرکت ترکیه
  4. زمینه فعالیت شرکت در ترکیه ( اساسنامه )
  5. تعیین درصد سهام هر یک از شرکاء شرکت در ترکیه
  6. تعیین مدیر شرکت ( یا هر دو شریک)
  7. تعیین آدرس دفتر شرکت در ترکیه (هزینه اجاره دفتر در ترکیه از ۳۰۰۰۰۰ تومان در ماه شروع می شود)