با عضویت در خبرنامه هفت مهر از بروز ترین و آخرین تغییرات قوانین ملکی و مهاجرتی ترکیه با خبر باشید.

مزایای عضویت در خبرنامه هفت مهر:

  1. اطلاع از آخرین تغییرات قوانین ملکی و تجاری ترکیه
  2. اطلاع از اوکازیون ترین ملکی های فروشی و اجاره ای در هر هفته
  3. اطلاع از آخرین تغییرات نرخ خرمات شرکت هفت مهر
  4. اطلاعات جامع در رابطه با بهترین راه های مهاجرت به ترکیه
  5. اطلاع از جدیدترین خدمات هفت مهر

 

عضو خبرنامه شوید