شرایط اخذ فوری پاسپورت ترکیه

اخذ فوری پاسپورت ترکیه که امروز در روزنامه رسمی کشور منتشر شد میسر شد و شرایط آسان شد.
شرایط لازم برای کسب حق شهروندی ترکیه برای اتباع خارجی تسهیل شد:

با افتتاح سپرده بانکی:

بر این اساس اخذ فوری پاسپورت ترکیه برای کسانیکه که در ترکیه اقدام به سرمایه‌ گذاری مستقیم حداقل با مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و یا معادل آن به لیره ترک کنند فراهم شده.
برای دریافت امتیاز شهروندی در ترکیه، میزان حداقل سپرده گذاری سه ساله در بانک های کشور از ۳ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار آمریکا کاهش یافت.

با خرید ملک:

به اتباع خارجی که در ترکیه اقدام به سرمایه‌گذاری به صورت غیر منقول و ملکی با مبلغ ۲۵۰ هزار دلار و یا معادل آن به لیره ترک کنند نیز حق شهروندی اعطا می شود.

قبلا حداقل بهای خرید املاک و مستغلات در ترکیه در راستای اخذ حق تابعیت کشور از سطح ۱ میلیون دلار آمریکا به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت.

با ثبت شرکت و سرمایه گذاری:

همچنین شرط ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ شهروند ترک جهت دریافت حق شهروندی ترکیه به ۵۰ نفر تغییر کرد.
برای دریافت امتیاز شهروندی در ترکیه، میزان حداقل سپرده گذاری سه ساله در بانک های کشور از ۳ میلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار آمریکا کاهش یافت.
نکته: این قوانین عمدتا به متقاضیانی مربوط می‌شود که قصد دارند از طریق سرمایه‌گذاری یا خرید ملک شهروندی ترکیه را کسب کنند.