اقامت دائم ترکیه

نقطه قابل توجه در امر اخذ اقامت دائم ترکیه این است که نوع اقامت هیچگاه در یک مرحله صادر نمی گردد.

پس از طی حداقل سه سال و پس از تمدیدهای شش ماه یا سالانه اقامت که با استعلام سوابق شما از پلیس و سایر ارگانهای ترکیه در زمان طی این دوران در ترکیه همراه خواهد بود، امکان پذیر خواهد بود.

شرایط دریافت

  1. کسانی که برای این نوع اقامت اقدام می نمایند باید از سلامت روحی و جسمانی برخوردار باشند.
  2. سابقه هیچ بیماری خاصی نداشته باشند.
  3. باید از توانایی مالی خوبی برای خود و خانواده خود برخوردار باشند.

راه های دریافت اقامت دائم ترکیه

برای اقامت دائم در ترکیه فعلا ۳ راه وجود دارد:

  1. اقامت ترکیه از طریق ازدواج : زمانیکه شما با یک شهروند ترکیه ازدواج می کنید می توانید پس از گذراندن ۳ سال از ۵ سال درخواست اقامت دائم را نمایید.
  2. اقامت از طریق سرمایه گذاری : با ثبت شرکت و فعالیت در ترکیه شما می توانید پس از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید.
  3. خرید ملک زیر ۲۵۰ هزار دلار : با خرید ملک زیر ۲۵۰ هزار دلار در مدت ۵ سال اقامت دائم دریافت کنید.

نکته: در صورتی که از طریق ازدواج با فردی که دارای پاسپورت و ملیت ترکیه است برای اقامت اقدام می کنید چند نکته باید رعایت گردد. ازدواج صوری نباشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات صوری نبودن ازدواج بایستی ارائه گردد فردی که با آن ازدواج می کنید پناهنده ترکیه  نباشد. 

نکته: در نظر داشته باشید فعال بودن شرکت در مدت ۵ سال برای کسب اقامت الزامی می باشد. اقامت از طریق استخدام رسمی و پرداخت بیمه توسط کارفرما : در صورتی که شما ۵ سال بطور مداوم بطور رسمی مشغول به کار باشید پس از ۵ سال اقامت کاری شما به اقامت دائم تبدیل خواهد شد. ما امکان استفاده از این روش را نیز برای شما فراهم می آوریم.